Рівне Медіа

На Рівненщині розслідують нещасний випадок на виробництві

У квітні 2018 року до Управління Держпраці у Рівненській області надійшла заява матері потерпілого про факт нещасного випадку на виробництві ТОВ «Костопільський фанерний завод». Зокрема, йшлося про те, що підприємство не провело відповідне розслідування, а син отримав інвалідність.

В Управлінні розглянули заяву і видали директору товариства припис. В документі запропоновано: провести розслідування нещасного випадку, визнати чи не визнати його пов’язаним з виробництвом, встановити причини, розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

Але на підприємстві проводити розслідування відмовилися і подали позовну заяву щодо неправомірності припису Управління. Аргументом стало те, що Управління може винести припис лише за результатами проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування та після оформлення акту – у разі виявлення порушень.

Суд відхилив такі доводи та вказав, що оскаржений припис винесено у відповідності до норм Порядку №1232, а не Порядку №295. При розгляді даного спору застосуванню підлягають норми саме Порядку №1232, який регулює питання у сфері охорони праці.

Роз’яснює завідувач сектору юридичного забезпечення Управління Держпраці у Рівненській області Інна Кокіль:

Нормативно-правовим актом, що визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах, є постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» №1232 від 30.11.2011. Даною постановою затверджено “Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» – Порядок №1232.

Підпункт 2 пункту 10 Порядку визначає: роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку), зобов’язаний протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування.

У пункті 14 Порядку вказано: комісія зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення на підставі результатів розслідування визначити, пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом.

Пункт 33 визначає: контроль за своєчасністю та об’єктивністю проведення розслідування нещасних випадків, підготовкою матеріалів розслідування, веденням обліку нещасних випадків, вжиттям заходів до усунення причин нещасних випадків здійснюють органи державного управління, органи державного нагляду за охороною праці, виконавча дирекція Фонду та її робочі органи відповідно до компетенції.

Зазначені у цьому пункті органи та особи мають право вимагати відповідно до компетенції від роботодавця проведення повторного (додаткового) розслідування нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта за формою Н-5 або Н-1, визнання нещасного випадку таким, що пов’язаний з виробництвом, і складення акта за формою Н-1 у разі, коли виявлено порушення вимог цього Порядку.

Пункт 34 Порядку: Посадова особа органу Держпраці в разі відмови роботодавця скласти або затвердити акт за формою Н-5 або Н-1 чи незгоди потерпілого або уповноваженої ним особи, яка представляє його інтереси, із змістом зазначеного акта, надходження скарги або незгоди з висновками про обставини і причини настання нещасного випадку чи приховування факту настання нещасного випадку має право видавати обов’язкові для виконання роботодавцем або робочим органом виконавчої дирекції Фонду (у разі, коли нещасний випадок стався з фізичною особою – підприємцем чи особою, що забезпечує себе роботою самостійно) приписи за формою Н-9 згідно з додатком 10 щодо необхідності проведення розслідування (повторного розслідування) нещасного випадку, затвердження чи перегляду затвердженого акта за формою Н-5 або Н-1, визнання чи невизнання нещасного випадку таким, що пов’язаний з виробництвом, складення акта за формою Н-5 або Н-1.

Повідомляє Управління Держпраці у Рівненській області

Читати також