Рівне Медіа

На Рівненщині триває конкурс на заняття посади директора комунального підприємства

Фото - відкриті джерела; Ілюстративне фото

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального підприємства «Обласний туберкульозний санаторій м.Костопіль» Рівненської обласної ради.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Рівненської обласної ради від 04.03.2014 №1142 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області» зі змінами, рішення Рівненської обласної ради від 16.03.2018 №883 «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Рівненської області» зі змінами від 15.03.2019 № 1299, розпорядження голови Рівненської обласної ради від 31.10.2019 №83 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Обласний туберкульозний санаторій м.Костопіль» Рівненської обласної ради.

Найменування закладу: комунальне підприємство «Обласний туберкульозний санаторій м.Костопіль» Рівненської обласної ради

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 35000, Рівненська область,  м. Костопіль, вул. Гетьманська, 1а

Основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: коди КВЕД 13972472 Санаторно-курортне лікування хворих. Згідно статуту:

 • здійснення медичної практики відповідно до спеціальностей, які вказані в рішенні Ліцензійного органу;
 • надання санаторно-курортної допомоги хворим на туберкульоз особам відповідно до уніфікованих протоколів надання медичної допомоги; 
 • відбір, санаторне лікування хворих на туберкульоз та осіб із груп  ризику відповідно  до медичних показань з метою забезпечення ефективності медичної реабілітації, тривалості та стійкості її результатів;
 • медична реабілітація хворих на туберкульоз осіб;
 • диспансерний нагляд хворих на туберкульоз осіб;
 • попередження рецидиву туберкульозу, лікування супутніх захворювань;
 • надання медичної допомоги хворим на туберкульоз особам, взятим під варту;
 • послуги контрольованого лікування;
 • реабілітація хворих на туберкульоз в санаторних умовах;
 • взаємодія з суб’єктами надання первинної та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хворих на туберкульоз, лікування ускладнень;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та профілактики туберкульозу;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;
 • координація діяльності лікарів з надання медичної допомоги з іншими суб’єктами медичної практики;
 • надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
 • виконання інших професійних обов’язків передбачених чинним законодавством.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 05.11.2019

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 28.11.2019

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 33013, м. Рівне, майдан Просвіти,1,  каб.328.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. 26-18-44, e-mail: oblrada@rada.rv.ua (тема: Конкурс керівників закладів ОЗ).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (електронне посилання);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (електронне посилання);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів) ;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (електронне посилання);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094 (електронне посилання);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я». Стаж роботи на керівних посадах 7 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

 1. план реформування закладу протягом одного року;
 2. заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 3. пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 4. пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:  посадовий оклад за тарифікаційним розрядом керівника закладу складає 4649,00 грн, підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії. За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства. З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №642  (електронне посилання).

Дата проведення конкурсу: 02.12.2019 о 10.00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів; об 11.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: м.Рівне, майдан Просвіти,1,  кабінет 301.

Читати також