Рівне Медіа

Рівняни можуть долучитися до громадського обговорення проблем довкілля в місті

Рівненська міська рада та її виконавчий комітет публікує ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Будівництво двох ЛЕП у вигляді двох кабельних ліній напругою 110 кВ (далі – КЛ 110 кВ) 
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
шляхом прокладання під землею по одній трасі, що проходитиме вздовж вже існуючої
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)
дорожньої (вуличної) інфраструктури м. Рівне. Довжина траси КЛ 110 кВ ~ 4,6 км.

2. Суб'єкт господарювання
Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», 05424874
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),
33013, вул. Князя Володимира, будинок 71, м. Рівне, Рівненська область,
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
(+380 362) 694-298
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, буд. 20. Електронна адреса: info@ecorivne.gov.ua, телефон: +38 (0362) 62-03-64, +38 (0362) 26-47-23.
(найменування уповноваженого органу місцезнаходження, номер телефону та
Захарчук Володимир Васильович, директор департаменту
контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля, виданий Департаментом екології та природних 
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати,
ресурсів Рівненської облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про оцінку
нормативний документ, що передбачає його видачу)
впливу на довкілля»; Дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, що видається
Державним агентством водних ресурсів України відповідно до вимог Водного кодексу
України; Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України відповідно до вимог Закону України “Про регулювання
містобудівної діяльності”

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 
26 грудня 2018 року о 11 годині в приміщенні Рівненської обласної державної адміністрації,
(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
кабінет 201 за адресою: м. Рівне, майдан Просвіти, 1

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, буд. 20. Електронна адреса: info@ecorivne.gov.ua, телефон: +38 (0362) 62-03-64, +38 (0362) 26-47-23.
(зазаначити найменування уповноваженого органу місцезнаходження, номер телефону та Захарчук Володимир Васильович, директор департаменту контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. Поштова адреса: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, буд. 20. Електронна адреса: info@ecorivne.gov.ua, телефон: +38 (0362) 62-03-64, +38 (0362) 26-47-23.
(зазаначити найменування уповноваженого органу місцезнаходження, номер телефону та Захарчук Володимир Васильович, директор департаменту  контактну особу)

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 101 аркуші.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
-
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго»,
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа) 33013, вул. Князя Володимира, будинок 71, м. Рівне, Рівненська область, (центральний офіс, 5 поверх, каб. 510), починаючи з 10.12.2018, контактна особа – Дем’янчук Андрій  Михайлович, провідний інженер з ОНС, телефон: +38 (0362) 694-276, +38(067)363-04-92

Читати також