Рівне Медіа

Студентам Рівненщини лекцію прочитав відомий український економіст і політик (ФОТО)

https://www.oa.edu.ua

До Національного університету «Острозька академія» 2 листопада завітав український економіст і політик, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, Президент Української асоціації Римського клубу, член-кореспондент Всесвітньої академії мистецтва і науки, почесний президент Асоціації «Інноваційний розвиток України» Віктор Галасюк. Пан Віктор прочитав для студентів лекцію «Зміни «професію» України!».

Під час лекції Віктор Галасюк акцентував  увагу аудиторії на  економічних проблемах, що наразі переживає українська держава. Лектор, опираючись на факти, аналізував становище України на світовому ринку: проблеми експорту та імпорту, що здійснює держава, структуру ВВП, порівняно з іншими країнами тощо.

«Однією з головних проблем економіки є те, що українські підприємства експортують сировину за кордон, а згодом українці змушені купувати готові імпортні товари в рази дорожче. Я вважаю, що політика уряду  має бути спрямована на підтримку підприємств-виробників, здатних виготовляти  конкурентно спроможну продукцію, з метою забезпечення робочих місць, високих зарплат та зростання ВВП України в цілому»,  – зауважив пан Віктор.

Наприкінці зустрічі викладачі та студенти ставили Віктору Галасюку питання, щодо економічних проблем держави, великих та малих міст. 

«Пан Віктор продемонстрував важливість виявлення та розуміння причинно-наслідкових зв’язків між основними макроекономічними показниками країн та особливостями розвитку їх національної економіки,  зокрема, сфери виробництва. Лектор вдало акцентував увагу на ролі кожного з нас у перетворенні України з сировинного донора на країну успішних виробників та заможних людей. Я переконана, що випускники Національного університету  «Острозька академія», які займаються підприємницькою діяльністю, створюють належний рівень доданої вартості, виробляючи якісну продукцію для українських та іноземних  споживачів»,  – заступник декана з профорієнтаційної роботи,  кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Юлія Харчук.

Читати також