Рівне Медіа

У Рівному - вільна вакансія директора гімназії

Фото - відкриті джерела; Ілюстративне фото

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради оголошує конкурс на заміщення посади директора Рівненської класичної гімназії «Престиж» Рівненської міської ради, що знаходиться за адресою: 33018, місто Рівне, вулиця Д.Галицького, 15.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі з 18 жовтня по 16 листопада 2019 року.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на вакантну посаду директора:

 • громадянство України;
 • вища освіта ступеня не нижче магістра (спеціаліста);
 • педагогічний стаж роботи не менше трьох років;
 • організаторські здібності, фізичний і психічний стан який не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
 • Річний фонд оплати праці (оклад, в тому числі доплата, премія, надбавка) у попередній календарний рік становила 163897 гривень.

Конкурсний відбір здійснюється за результатами:

 • письмового іспиту з перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», професійної компетентності, вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної, відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії, в тому числі, членів конкурсної комісії з правом дорадчого голосу, щодо проведення презентації.

Документи:

 • заява про участь у конкурсі;
 • згода на обробку персональних даних;
 • особовий листок з обліку кадрів, фото 3х4;
 • копія військового квитка/тимчасового посвідчення (для військовозобов’язаних);
 • автобіографія, резюме (за вибором);
 • копія паспорта громадянина України (усі записи, відмітки);
 • копії документів про освіту;
 • копія трудової книжки (усі записи);
 • довідка про відсутність судимості на момент подання документів (ПОВНА*);
 • мотиваційний лист (довільна форма);
 • медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (форма №122-2/о).

Оригінали документів мати при собі.
Документи подаються особисто у відділ кадрів Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 30, кабінет №25.
За додатковою інформацією звертатись за номером телефону: 636085 .

Перелік запитань та ситуаційних завдань на перевірку знання Конституції України, Законів України „Про освіту”,“Про загальну середню освіту”, інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» Конституція України:
1. Державна мова в Україні (ст.10)
2.Державні символи України (ст. 20)
3.Рівність конституційних прав і свобод громадян та рівність їх перед законом (ст.24)
4. Свобода думки і слова, вільне вираження поглядів і переконань (ст.34)
5. Свобода світогляду і віросповідання (ст.35 )
6. Конституційне право на працю (ст. 43)
7. Конституційне право на відпочинок (ст. 45).
8.Конституційне право на освіту (ст. 53).
9. Захист прав і свобод людини громадянина (ст.55)
10.Обов'язки громадянина України (ст.ст. 65- 68)
Закон України “Про освіту”:
1.Державна політика у сфері освіти (ст.5)
2.Види освіти (ст.7)
3.Мета повної загальної середньої освіти (п.1 ст.12)
4.Громадське самоврядування в закладі освіти (ст.28)
5.Права та обов’язки батьків здобувачів освіти (п.п.1-3ст.55)
6.Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями (ст.31)
7.Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності (п.п.1,2,3 ст.42)
8. Сертифікація педагогічних працівників (ст.51)
9.Функції/права наглядової (піклувальної) ради закладу освіти (п.5ст.29)
10.Державний нагляд (контроль) у сфері освіти (ст.69)


Законодавство України про загальну середню освіту:
1. Терміни та форми навчання для здобуття повної загальної середньої освіти(ст.ст.12-13 Закону України «Про загальну середню освіту»)
2.Наповнюваність класів загальної середньої освіти (ст.14 Закону України «Про загальну середню освіту»)
3. Навчальний рік та режим роботи закладу загальної середньої освіти (ст.16 Закон України «Про загальну середню освіту»)
4.Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців) (ст.22 Закон України «Про загальну середню освіту»)
5.Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (ст.27 Закону України «Про загальну середню освіту»)
6. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти (ст.45 Закону України «Про загальну середню освіту»)
7. Повноваження педагогічної ради закладу загальної середньої освіти (п.2 ст.39 Закону України «Про загальну середню освіту»)
8.Додержання Державних стандартів загальної середньої освіти (ст.33 Закону України «Про загальну середню освіту»).
9. Повноваження закладу загальної середньої освіти (ст.38 Закону України «Про загальну середню освіту»).
10. Порядок розгляду заяв протидії боулінгу ( Закон України від 18.12.2018. №2657- VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»)
Закон України“Про запобігання корупції”:
1.Визначення термінів: «приватний інтерес» та «реальний конфлікт інтересів» (ст. 1)
2.Визначення термінів «пряме підпорядкування», «корупція», «неправомірна вигода» (ст. 1)
3.Заходи запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка (п.1 ст.24)
4.Заходи із врегулювання конфлікту інтересів (ст. 29)
5.Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст.53)
6.Обмеження щодо використання службового становища (ст. 22)
7.Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (п.п.2,3 ст.53)
8.Вимоги щодо прозорості інформації (ст. 60)
Законодавство про працю України:
1.Види атестації педагогічних працівників (п.п.1.7.,1.8.,1.9. Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010. №930, із змінами)
2. Трудовий договір. Строки трудового договору (ст.21, ст.23 КЗпП України)
3. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце (ст.29 КЗпП України)
4. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст.38 КЗпП України )
5.Обов’язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку (ст.47 КЗпП України)
6.Випробування при прийнятті на роботу, строки випробування (ст.ст.26,27 КЗпП України)
7.Відсторонення від роботи (ст.46 КЗпП України)
8.Види відпусток (ст.4 Закон України «Про відпустки»)
9. Порядок застосування дисциплінарних стягнень (ст.149 КЗпП України)
10. Строки виплати заробітної плати (ст.115 КЗпП України)

Ситуаційні завдання для перевірки професійних компетентностей
на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти
:

Завдання №1
Заступник директора з навчально-виховної роботи (початкова ланка) повідомив Вас, що вчитель третього класу, відмовилась проходити черговий медичний огляд перед початком нового навчального року. Вчитель пояснила, що почуває себе добре і не має бажання затрачати це свій час. Якими мають бути дії директора школи у даному випадку?
Завдання №2
До директора школи звернувся батько учениці п’ятого класу з тієї причини, що однокласниця його дочки виставила у соціальні мережі відео, на якому зафіксоване її побиття іншою ученицею. Якими мають бути дії директора у такому випадку?
Завдання №3
У школі працює педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом?
Завдання №4
Вчитель фізики авторитарно проводить уроки, при цьому рівень навчальних досягнень учнів – невисокий. Спілкуючись з колегами в учительській він ставить запитання: «Не розумію, що робити зі своїм класом! Мене не слухають на уроці, не виконують запропоновані завдання!». Що можуть порадити колеги і які можуть бути дії керівника закладу освіти?
Завдання №5
На батьківських зборах 9-го класу класний керівник запропонувала провести ремонт класної кімнати. Батьківським активом було підтримано дане рішення. Крім того, було вирішено закупити нові відео проектор та принтер. П’ятеро батьків з 30 із даним рішенням не погодилися та відмовилися здавати кошти. Через два тижні після батьківських зборів до Вас, як до директора, звернулися четверо батьків учнів, які не погодилися здавати кошти заявою про те, що у класного керівника упереджене ставлення до їх дітей, дітям занижуються оцінки. Якими мають бути дії директора школи? Запропонуйте свій варіант розв’язання психолого-педагогічної ситуації.
Завдання №6
Поняття «професійне вигорання людини» можливе на будь-якому робочому місці, проте у школі це явище найпоширеніше. Ваші дії, як керівника, з метою запобігти і не допустити його у педагогічному колективі.
Завдання №7
У педагогічному колективі неодноразово порушували питання необхідності обговорення проекту річного плану закладу освіти. Педагоги скаржилися, що адміністрація сама планує, не цікавиться думкою колективу, який має цей план виконувати. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання річного плану на наступний навчальний рік. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.
Завдання №8
До директора школи звернулася мама учениці 11-го класу з наступною проблемою: «…вчитель математики, на уроках постійно розмовляє по телефону, вирішує особисті питання, навчальний матеріал не викладається на належному рівні. На зауваження, відповідає, якщо учні не мають достатніх знань, нехай додаткового займаються із репетиторами. Викликайте його зараз і поговоримо.». Проаналізуйте поведінку мами. Запропонуйте свій варіант розв’язання психолого-педагогічної ситуації.
Завдання №9
До директора школи звернувся вчитель, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, який підпадає під чергову атестацію, із проханням не включати його у список працівників, які атестуватимуться у поточному навчальному році, не подавати клопотання на підвищення кваліфікації, оскільки планує звільнятись по закінченню навчального року. Які повинні бути дії директора школи?
Завдання №10
До директора школи звернувся із службовою запискою завідувач господарством про те, що сторож школи, під час нічного чергування, із сторонніми особами у приміщенні школи вживав спиртні напої, що зафіксовано камерами спостереження; пояснення сторож надавати заступнику відмовився. Які повинні бути дії директора школи?

Читати також