Рівне Медіа
Словацького 4-6 Рiвненська область, Рiвне
+380676111844

Відомо, хто стане новим начальником управління охорони здоров`я у Рівненській області

Фото - відкриті джерела; ілюстративні фото

У конкурсі на зайняття посади начальника управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації, перемогу отримав Вівсянник Олег Михайлович.

На сайті вказано, що посадовий оклад пана Вівсянника складатиме 10550 гривень, бонуси - надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця.

Начальник управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації:

  • здійснює повноваження керівника державної служби, визначені Законом України «Про державну службу»;
  • здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у ньому, визначає ступінь відповідальності та розподіл функціональних повноважень між заступниками начальника – начальниками відділів, затверджує посадові обов’язки державних службовців та працівників управління;
  • здійснює добір кадрів, призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; виконує функції роботодавця стосовно працівників, які не є державними службовцями; організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
  • планує роботу управління, видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
  • звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
  • представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
  • розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Рівненської обласної державної адміністрації кошторису управління;
  • забезпечує дотримання державними службовцями правил внутрішнього службового розпорядку та працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
  • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
  • забезпечує інші повноваження, визначені Законом

Читати також