Рівне Медіа
Словацького 4-6 Рiвненська область, Рiвне
+380676111844

Як зміни до закону про вищу освіту вплинуть на університети Рівненщини?

https://www.oa.edu.ua

У Національному університеті «Острозька академія» 25 червня відбувся семінар з питань якості освіти та управління університетами за участю Президента Міжнародного фонду досліджень освітньої політики Тараса Фінікова. Про це повідомляє сайт Острозької академії.

Представники професорсько-викладацького складу, серед яких декани факультетів, завідувачі кафедр заступники деканів з якості освіти, обговорили з експертом зміни до Закону України «Про вищу освіту» щодо питань управління університетом.

«У 2014 році Верховна Рада України прийняла новий прогресивний і проєвропейський Закон „Про вищу освіту“ N 1556-VII, який мав призвести до кардинальних змін системи нашої вищої освіти, що повинні були забезпечити сталий розвиток суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та утворення надійного фундаменту для розвитку високоефективної інноваційної економіки.

Проте, на жаль, темпи проведення нагально необхідних змін, так потужно розпочатих одразу після прийняття цього Закону, сьогодні значно сповільнились. Спостерігається стагнація вищої освіти, стрімке падіння її якості та колосальна міграція нашої молоді за кордон.

Вважається, що однією з причин, які призвели до виникнення такого скрутного положення стало те, що цей спеціальний закон було прийнято ще до нового базового Закону „Про освіту“. Через це багато запропонованих ним нововведень виглядали передчасними і не були підкріплені загальною нормативною рамкою регулювання освітньої сфери», — йдеться в ПОЯСНЮВАЛЬНІЙ ЗАПИСЦІ до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про вищу освіту“ щодо зміни системи управління закладами вищої освіти».

Законопроект розроблено з метою законодавчого підвищення ефективності управління закладом вищої освіти шляхом запровадження нової моделі з елементами корпоративного управління.

Прийняття запропонованих проектом Закону змін дозволить забезпечити інституційне зміцнення вітчизняних університетів, посилити їхню управлінську спроможність, шляхом визначення оптимального балансу повноважень між внутрішніми органами управління закладу вищої освіти (керівник, вчена рада, адміністрація закладу), наглядовою радою (з суттєвим розширенням її повноважень), та органами громадського самоврядування, які традиційно здійснюють захист прав викладачів та студентів.

Усі запропоновані зміни в разі їх впровадження, дозволять закладу вищої освіти здійснювати свою діяльність максимально прозоро і ефективно в умовах вільного ринку освітніх послуг.

Прийняття законопроекту надасть можливість удосконалити існуючий порядок управління закладами вищої освіти та створити реальні умови для розвитку, залучення зовнішніх інвестицій та перетворення вищої освіти у відкриту та інклюзивну систему.

«Сучасні університети стоять перед багатьма викликами. Тому зміни до Закону України „Про вищу освіту“ є цілком виправдані у контексті суспільних реалій. Ефективне управління і висока якість освіти — це важливі передумови розвитку сучасного університету. Колектив Острозької академії постійно працює над удосконаленням надання освітніх послуг. Яскравим свідченням цього є проведення в університеті семінарів з якості освіти і в результаті — видання методичних рекомендацій щодо створення конкурентоспроможних освітніх програм та робочих програм навчальних дисциплін», — зазначив ректор НаУОА, професор Ігор Пасічник.

Читати також