Рівне Медіа

Давнє поселення на Рівненщині показали з висоти пташиного польоту (відео)

Фото - відкриті джерела

На першій надзаплавній терасі правого берага ріки Горинь в урочищі Крукова (частина урочища Лука) – поселення милоградської культури. На першій надзаплавній терасі правого берга ріки Горинь в урочищі Лука, поблизу дороги Дюксин – Деражне – давньоруське поселення, виявлене в 1960 році.

Фото - Купа пригод - путівник мандрівника

У культурному шарі зустрічаються знахідки пізньотрипільської та милоградської культур, а також ранньословянські ІХ-Х ст.. У 2007 р. памятку обстежили Б. А. Прищепа і В. С. Чекурков. Останець має яйцеподібну у плані форму, розмірами 60x15-35 м (площа 0,17 га), він підвищується над заплавою р. Горині на 10-12 м. Майданчик має нахил на північ. Схили останця дуже круті з трьох сторін (за винятком північної), вірогідно, вони були ескарповані в давнину. У двох шурфах у південно-східній частині майданчика виявлено культурний шар завтовшки 0,75-0,85 м, насичений уламками ранньословянських ліпних і гончарних горщиків ІХ-Х ст., а також матеріалами пізньотрипільської культури. 

Читати також