Рівне Медіа
Словацького 4-6 Рiвненська область, Рiвне
+380676111844

На Рівненщині оголошено конкурс на підтримку ВІЛ-позитивних людей (умови конкурсу)

фото ілюстративне

Департамент соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) оголошує конкурс на залучення бюджетних коштів для забезпечення догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД осіб у рамках обласної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки  (далі – конкурс). Повідомляє сайт Рівненської ОДА. 

Конкурс проводиться з метою залучення недержавних суб’єктів  до надання соціальних послуг із використанням  механізму соціального замовлення.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013р. № 324 та наказу Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації № 41 від 10 квітня 2018 року "Про проведення конкурсу з соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів".

УМОВИ КОНКУРСУ

У 2018 році конкурс на залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг оголошується для надання соціальних послуг: догляд вдома, представництво інтересів, паліативний/хоспісний догляд.

Соціальні послуги потребують особи, які живуть з  ВІЛ-інфекцією/СНІД, їх чисельність в Рівненській області становить 61 особа, зокрема:

20 осіб потребують соціальної послуги догляд вдома;

36 осіб потребують соціальної послуги представництво інтересів;

6 осіб потребують соціальної послуги паліативний/хоспісний догляд.

  Обсяг, якісні та кількісні характеристики соціальних послуг, що є предметом соціального замовлення, додаються – Додаток 1.

ОБСЯГ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

До фінансування соціальних послуг в межах конкурсу залучаються кошти обласного бюджету в обсязі 65,00 тис. гривень.

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

1. До участі у конкурсі запрошуються недержавні юридичні особи, які відповідно до вимог чинного законодавства мають право надавати соціальні послуги на професійній основі, та відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012р. № 1039.

2. Організації, що беруть участь у конкурсі повинні мати:

2.1. Матеріально-технічну базу, необхідну для якісного надання соціальної послуги;

2.2. Кваліфікованих працівників, які повинні володіти спеціальними знаннями, уміннями і навичками, необхідними для професійної діяльності у сфері надання відповідних соціальних послуг;

2.3. Досвід роботи з надання соціальних послуг соціальній групі, визначеній умовами конкурсу, не менше трьох року.

3. Організації, що беруть участь у конкурсі не повинні;

3.1. Перебувати у стадії припинення або визнані, в установленому порядку, банкрутами;

3.2. Мати порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді;

3.3. Майно організацій не повинно перебувати під арештом.

 

 ПОРЯДОК  ТА УМОВИ ПОДАННЯ КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1. Для участі у конкурсі недержавні суб’єкти, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають КОНКУРСНУ ПРОПОЗИЦІЮ:

-  складеною за формою, що додається (Додаток 2),

-  в чотирьох примірниках (один оригінал, три копії),

-  в окремому запечатаному конверті (зразок оформлення конверту – Додаток 3).

 

2. ДО КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ учасники конкурсу ДОДАЮТЬ:

-  копії установчих документів (копію статуту (положення), засвідчені печаткою організації на кожній сторінці, копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (видану Державною реєстраційною службою України), державну реєстрацію яких проведено після 07.05.2011 або стосовно яких після зазначеної дати до Єдиного державного реєстру були внесені зміни щодо відомостей, які зазначались у свідоцтві про державну реєстрацію або вказуються у виписці засвідчену печаткою організації

-  баланс за попередній рік;

- довідку територіального органу Міндоходів про відсутність податкового боргу, видана не пізніше ніж за місяць до подання конкурсної пропозиції.

Повний комплект конкурсної документації в електронному та друкованому вигляді необхідно подати в: Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації за адресою: вул. Словацького, 1, м. Рівне, 33028

Відповідальна особа: Шамак Олексій Олександрович, Дікало Віктор Ярославович, Сачук Жанна Іванівна, телефон для довідок: 26-08-84, 62-31-09

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної документації, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

Електронні копії документів, що складають конкурсну документацію, подаються на CD-диску (з розбірливо написаною на ярлику назвою претендента) разом із друкованим варіантом конкурсної документації.

Конкурсна документація не повертається учаснику конкурсу.

Конкурсна документація, надіслана факсом або електронною поштою, не розглядатиметься.

Форми документів, заповнені частково або без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

 КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН приймання конкурсної документації  11 травня 2018 року. Конкурсна документація подана після закінчення встановленого терміну не розглядатиметься.

 Розкриття конкурсних пропозицій провести  17 травня  2018 року о 11.00 в приміщенні департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації (вул. Словацького 1,  зал засідань, 3 поверх).

Форму конкурсної пропозиції, вимоги до її оформлення та необхідні консультації можна отримати за адресою: вул. Словацького, 1, м. Рівне, каб. 64-65, щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 09:00 до 13:00 год., з 14:00 до 18:00 год.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ ОЦІНЮЄ конкурсні пропозиції за ТАКИМИ КРИТЕРІЯМИ:

1) відповідність діяльності учасника конкурсу критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги;

2) фінансовий стан учасника конкурсу, у тому числі наявність кредиторської заборгованості, можливість надання послуг за власний рахунок з вартісною оцінкою соціальних послуг, стан матеріально-технічної бази;

3) досвід учасника конкурсу у сфері надання послуг ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД особам;

4) кваліфікація персоналу, який залучається до надання соціальної послуги, у тому числі наявність відповідної освіти та досвіду роботи;

5) планована кількість отримувачів соціальних послуг;

6) вартість соціальних послуг, соціальне замовлення яких передбачається здійснити.

Конкурсні пропозиції оцінюються за кожним з критеріїв за шкалою від 0 до 10 балів.

 ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ –  до 31 травня 2018 року.

Наказ

Читати також