Рівне Медіа

У Рівному шукають нового керівника міської лікарні

http://medrivne.com.ua

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Міська  лікарня № 2» Рівненської міської ради, пише сайт medrivne.com.ua

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», наказ управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 08.10.2018 № 109 «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я м.Рівне», наказ управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 21.12.2018  №153 «Про проведення  конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 2» Рівненської міської ради.

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарні № 2» Рівненської міської ради.

Скорочена найменування українською мовою: КНП «МЛ № 2» РМР.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 33001, Рівненська область, місто Рівне, вулиця О.Олеся, 13.

Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів. 

Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 2» Рівненської міської ради (далі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає медичні послуги в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому вторинної (спеціалізованої) та інших видів медичної допомоги в порядку та обсязі, встановлених законодавством України.

Статут комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 2» Рівненської міської ради затверджено рішенням сесії міської ради від 16.08.2018 № 4741 (ознайомитися із Статутом, в т. ч. структурою даного закладу можна за посиланням): 

http://www.city-adm.rv.ua/PublicServices/decisions?publisher=Senate

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 2» Рівненської міської ради на 2018 рік складають:

Загальний фонд – 18 786 850,00 грн.

Спеціальний фонд – 2 659 200,00 грн. 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 28.12.2018 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 18.01.2019 року, 16.15 год. включно.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 33028, м.Рівне, вул.Драгоманова, 7 (приймальна управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок - тел. 67-15-56, е-mаіі: uoz2rivne@gmail.com (тема: Конкурс керівників закладів охорони здоров’я м.Рівне).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендента: 

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

- проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з  наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я»; 

- підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);

- наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

- стаж роботи за фахом – не менше 5  років.

Вільне володіння державною мовою, знати чинне законодавство про охорону здоров’я, інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, трудове, антикорупційне законодавство, мати високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

        конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.  Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами) http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/642-2014-%D0%BF. 

За рішенням органу управління встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

Дата проведення конкурсу:

21.01.2019 року о 10.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

21.01.2019 року о 12.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам - переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу та адреса: управління охорони здоров’я виконавчого комітету Рівненської міської ради, актовий-зал, 2-й поверх.

м. Рівне, вул.Драгоманова, 7, 33028.

Читати також