З 12 липня вже можна подавати документи на вступ у НУВГП

http://www.start.nuwm.edu.ua

Національний університет водного господарства та природокористування вже повідомив строки та деталі вступної кампанії 2018.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводиться в такі терміни.

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 13 серпня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами співбесіди, вступних іспитів, або творчих конкурсів 18.00 год. 20 липня 2018 року 04 вересня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 18.00 год. 26 липня 2018 року 11 вересня 2018 року
Терміни проведення творчих конкурсів 14 липня – 26 липня  2018 року
Терміни проведення вступних іспитів 21 липня – 26 липня 2018 року 05 вересня – 11 вересня 2018 року
Терміни проведення співбесіди 21 липня – 23 липня 2018 року 05 вересня – 08 вересня 2018 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку не пізніше 01 серпня 2018 року 13 вересня 2018 року
Виконання абітурієнтами вимог до зарахування: на місця державного (регіонального) замовлення - до 18.00 години
06 серпня 2018 року
не пізніше 17.00 години 18 вересня 2018 року
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 18.00 години
10 серпня 2018 року
Терміни зарахування вступників за державним (регіональним) замовленням – не пізніше 12.00 години
07 серпня 2018 року

не пізніше 30 вересня
2018 року

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 30 вересня 2018 року

 

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 години 24 липня. Такі вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня, а також подати письмову заяву на анулювання заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 26 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення анулюються впродовж 26 липня.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти здійснюється  не пізніше 18 серпня.

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю проводиться в такі терміни.

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів 05 вересня 2018 року
Виконання абітурієнтами вимог до зарахування не пізніше 17.00 години 18 вересня 2018 року
Терміни зарахування не пізніше 30 вересня 2018 року

ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ

  1. Заява встановленого зразка (в паперовій або в електронній формі).
  2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
  3. Сертифікат (сертифікати) ЗНО 2016, 2017 та 2018 років (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
  4. Чотири кольорових фотокартки розміром 3 х 4 см.
  5. Документ, що засвідчує особу і громадянство вступника (паспорт – копії 1, 2 та 11 сторінки).
  6. Копію військового квитка (або посвідчення про приписку до призовної дільниці) для військовозобов’язаних.
  7. Документи, що дають право на пільги.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Читайте також