Рівне Медіа
Словацького 4-6, 320 Рiвненська область, Рiвне
+380988858579 rivne.media@gmail.com

Обласна рада хоче створити власне підприємство із видобутку бурштину

Фото - відкриті джерела

На сайті Рівненської обласної ради зареєстровано проект рішення, у якому передбачається створення комунального підприємства "Бурштин Рівненщини" Рівненської обласної ради.

Відтак, основними видами Статутної діяльності підприємства є:

добування природного каменю, виконання вибухових робіт, розробка кам’яних кар’єрів та торфяників, переробка природного каменю, виробництво виробів з природного каменю;

- впровадження (використання) голографічних захисних елементів;

- виробництво та реалізація будь якої продукції необхідної для здійснення діяльності Товариства;

- виконання геологорозвідувальних робіт;

- добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням; збирання, переробка твердих та рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння та їх брухту;

- пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

- надання інших допоміжних комерційних послуг;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів;

- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах;

- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;

- організація оптової та роздрібної торгівлі матеріалами, сировиною, іншими видами ресурсів, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання;

- розробка та експлуатація нафтових, газових, газоконденсатних родовищ із застосуванням нових технологій;

- переробка нафти, газу, газового конденсату, інтеграція економічних та виробничих можливостей для комплексного використання паливно-енергетичних ресурсів;

- розвиток та експлуатація нафтогазотранспортувальних систем;

- створення, реконструкція та технічне переозброєння виробничої інфраструктури трубопровідного, залізничного та морського транспорту, сховищ паливно-енергетичних ресурсів;

- постачання промислового обладнання, технологічного устаткування, комп'ютерної техніки та іншої техніки для нафтопереробних та нафтодобувних підприємств, металургійних комбінатів, підприємств енергетичного, хімічного та машинобудівного комплексів, а також сільськогосподарських підприємств на території України та за її межами;

- надання споживачам послуг з перевезення нафтопродуктів та інших вантажів власним та орендованим транспортом;

- будівництво, придбання, взяття в оренду, сумісне використання, продаж нерухомості, та інша діяльність на ринку нерухомості;

- виконання комплексних будівельних, ремонтних i реставраційних робіт, включаючи будівництво, ремонт i реставрацію житла та споруд іншого призначення, а також виконання монтажних i пусконалагоджувальних робіт та робіт з художнього оформлення, розробка проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт;

- виконання науково-дослідних, експериментально-конструкторських i проектних робіт в різних галузях господарської діяльності, виконання проектних i пошукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії, діяльність по впровадженню досягнень науки i техніки в виробництво, сферу обслуговування;

- розробка родовищ природнього каменю;

- виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, забезпечення технічного захисту інформації;

- виконання інженерно-пошукових та проектних робіт;

- розробка діагностичної апаратури та автоматизованих експертних діагностичних систем;

- виробництво, тиражування та реалізація наукових розробок;

- послуги з розробки та впровадження нових технологічних процесів;

- оптова та роздрібна торгівля виробами із кераміки, глини;

- торгівля оптова та роздрібна непродовольчими товарами;

- торгівля оптова та роздрібна джерелами енергоживлення;

- виробництво та переробка товарів народного споживання, виробничо-технічного призначення;

- торгово-посередницька діяльність;

- проведення патентних досліджень, придбання патентів, ноу-хау;

- здійснення операцій в сферах обміну ліцензіями, ноу-хау;

- здійснення передачі в оренду, безкоштовно чи в обмін, взаємне використання, використання на основі лізингу належних йому фондів, сировини, готової продукції, фінансових ресурсів на договірних умовах і основах;

- виконання посередницьких, комерційних, дилерських, консалтингових та дистриб’юторських послуг виробничого i невиробничого характеру, включаючи створення торговельного дому, здійснення угод з експорту-імпорту, торгівля зовнішня;

- послуги митного брокера;

- митно-брокерська діяльність;

- виконання представницьких функцій i конкретних доручень підприємств, організацій i приватних осіб (в тому числі зарубіжних);

- організація i проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів;

- надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій;

- сприяння розвитку народних промислів, організація підприємств та майстерень народних промислів, реалізація виготовленої ними продукції;

- ведення фінансових операцій з цінними паперами;

- закупівля та реалізація сировини, матеріалів та різного обладнання, в тому числі у індивідуальних власників;

- виконання всіх робіт, які стосуються поняття “екології” без обмеження та на основі законодавства;

- виробництво i реалізація товарів народного споживання;

- виконання робіт з вивчення ринку;

- надання консультацій з питань управління виробництвом в різних галузях економіки;

- створення та утримання штемпельно-граверних майстерень;

- виявлення фактів незаконного використання товарних знаків, фірмових марок, виробничих марок, емблем, символіки, фірмових найменувань;

- надання посередницьких послуг;

- зовнішньоекономічна діяльність;

"Бурштин Рівненщини" буде створено тільки після того, як депутати обласної ради проголосують за відповідне рішення. Ймовірно, буде це на найближчій сесії.  

 

Читати також