У школу на Рівненщині шукають керівника

Фото - відкриті джерела

Управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Острозької міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Слобідської початкової школи (село Слобідка, вулиця Велика Слобідка, будинок 68).

Про це інформують в Управлінні освіти, молоді та спорту виконкому Острозької міськради.

Найменування посади та умови оплати праці:

Директор закладу загальної середньої освіти.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» посадові оклади та ставки заробітної плати, що визначені у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія паспорта громадянина України;
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • фотокартка 1 шт. (розмір 3х4);
 • картка ф. П-2 (картонна).

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Місце та строк подання документів для участі у конкурсі:

Документи приймаються з 06.09.2021 до 30.09.2021 (включно) з 8:00 до 17:00 за адресою місто Острог, проспект Незалежності 34А (управління освіти, молоді та спорту виконкому Острозької міської ради).

Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість:

Конкурсний відбір включає в себе:

 1. перевірку знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, перевірку професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (45 хвилин);
 2. публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (10 хвилин).

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 №654 «Щодо примірного переліку питань» (далі – Перелік питань).

Перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти здійснюється у формі письмового тестування на основі питань з Переліку питань. Загальний обсяг (кількість) тестових завдань визначає конкурсна комісія.

Приклад тестового завдання:

За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?

 1. після погодження проекту відповідного рішення Острозької районної ради відповідною сільською, селищною, міською, районною в місті (у разі їх створення) радою;
 2. прийняття рішення на місцевому референдумі;
 3. після погодження проекту відповідного рішення Острозької міської ради обласною радою;
 4. після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника.

Приклад ситуаційного завдання:

Опишіть алгоритм проведення атестації у закладі освіти (від створення атестаційної комісії до прийняття рішення за результатами атестації).

Конкурсний відбір на заміщення вакантної посади – директора Слобідської початкової школи буде проводитися о 10:00 год. 12.10.2021 за адресою м. Острог, вул. Героїв майдану, 4 (зала засідань Острозької міської ради).

Прізвище, ім'я, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:

Оніщук Ірина, [email protected].

Довідки за телефоном: 0988220636.